Mäklarinfo

Avgiftsförändringar
Inga avgiftshöjningar för lägenheter är inplanerade för år 2023.Planerade reparationer och ombyggnader
Föreningen planerar inga större reparationer eller ombyggnader av fastighetenBostadsrättstillägg
Föreningen har en tilläggsförsäkring med bostadsrättstillägg vilket innebär att den enskilde medlemmen inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till sin privata hemförsäkring.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Du som mäklare kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare MBF för utdrag ur lägenhetsförteckningen.
Box 581  72110 Västerås
Tel: 021 40 33 00

Överlåtelser
Ansökan gällande överlåtelse och pantbrevsintyg skall skickas direkt till vår ekonomiska förvaltare:
MBF
Box 581  72110 Västerås
Tel: 021 40 33 00
I samband med överlåtelser ska även styrelsen kontaktas så att en besiktning av lägenheten kan göras innan överlåtelsen skrivs, maila till: styrelsen@silverdalsbacken.se

Parkering
Parkeringsplats utomhus 390 kr/mån 20 st. I dagsläget är det 5-7 st i kö.
Garageplats 790 kr/mån 55 st. I dagsläget är det 5-7 st i kö.
MC plats 300 kr/mån 2 st finns i garage. I dagsläget är det 2 st i kö.
Laddplatser: I dagsläget har föreningen inga laddplatser
P-plats för rörelsehindrade / Gästparkering: Föreningen har inga särskilda p-platser för rörelsehindrade och ingen gästparkering. Parkering finns på anvisade platser på gatorna i området.

TV & Bredband
Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telia gällande TV, telefoni och bredband. Bredbandshastighet 500/500.

Årsredovisningar
Läs mer

Regler för andrahandsuthyrning
För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Tillstånd söks via blankett.

El
Föreningen har inga gemensamma elavtal.

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Saknar du någon information: styrelsen@silverdalsbacken.se