Mäklarinfo

Avgiftsförändringar
Avgiften för lägenheter och parkeringsplatser höjs med 6 procent från och med 1 januari 2024.

Planerade reparationer och ombyggnader
Föreningen planerar inga större reparationer eller ombyggnader av fastigheten.

Bostadsrättstillägg
Den boende behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg på sin privata hemförsäkring. Föreningen säger upp det gemensamma bostadsrättstillägget från och med 1 januari 2024.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Du som mäklare kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare MBF för utdrag ur lägenhetsförteckningen.
Box 581  72110 Västerås
Tel: 021 40 33 00

Överlåtelser
Ansökan gällande överlåtelse och pantbrevsintyg skall skickas direkt till vår ekonomiska förvaltare:
MBF
Box 581  72110 Västerås
Tel: 021 40 33 00
I samband med överlåtelser ska även styrelsen kontaktas så att en besiktning av lägenheten kan göras innan överlåtelsen skrivs, maila till: styrelsen@silverdalsbacken.se

Parkering
Parkeringsplats utomhus 415 kr/mån 20 st. I dagsläget är det 2 st i kö.
Garageplats 840 kr/mån 55 st. I dagsläget är det 7 st i kö.
MC plats 320 kr/mån 2 st finns i garage. I dagsläget är det ingen i kö.
Laddplatser: 12 laddplatser finns i garaget, 1240 kr/mån plus elanvändning. Boende måste först ställa sig i kö till garaget för att sen ansöka om ledig laddplats. I dagsläget är det 1 st i kö.
P-plats för rörelsehindrade / Gästparkering: Föreningen har inga särskilda p-platser för rörelsehindrade och ingen gästparkering. Parkering finns på anvisade platser på gatorna i området.

TV & Bredband
Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telia gällande TV, telefoni och bredband. Bredbandshastighet 500/500.
Obligatorisk kostnad om 254 kr/månad tillkommer på månadsavgiften.

Årsredovisningar
Läs mer

Regler för andrahandsuthyrning
För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Tillstånd söks via blankett.
Läs mer om andrahandsuthyrning här.

El
Föreningen har inga gemensamma elavtal.

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Saknar du någon information: styrelsen@silverdalsbacken.se