Styrelsemedlemmar

Börje Nilsson – Ledamot, Ordförande

Thomas Wahlman – Ledamot, Nyckelansvarig och Fastighetsansvarig

Sif Gudmundsdottir – Sekreterare

Sivan Abbas – Kassör

Maria Forsberg – Suppleant

Kajsa Lidbjörk – Suppleant

Elisabeth Hekkelstrand – Suppleant