Styrelsemedlemmar

Börje Nilsson – Ledamot, Ordförande

Thomas Wahlman – Ledamot, Nyckelansvarig och Fastighetsansvarig

Sif Gudmundsdottir – Ledamot, Sekreterare

Sivan Abbas – Ledamot, Kassör

Kajsa Lidbjörk – Ledamot

Maria Forsberg – Suppleant

Elisabeth Hekkelstrand – Suppleant