Styrelsemedlemmar

Börje Nilsson – Ledamot, Ordförande

Thomas Wahlman – Ledamot, Nyckelansvarig och Fastighetsansvarig

Sif Gudmundsdottir – Ledamot, Sekreterare

Fredrik Olsson – Ledamot, kassör

Kajsa Lidbjörk – Ledamot

Maria Forsberg – Suppleant

Elisabeth Hekkelstrand – Suppleant

Alenka Airiman – Suppleant

Sivan Abbas – Ajdungerad styrelsemedlem fram till avflyttning i juni