Styrelsemedlemmar

Börje Nilsson – Ledamot, Ordförande

Thomas Wahlman – Ledamot, Nyckelansvarig och Fastighetsansvarig

Sif Gudmundsdottir – Sekreterare

Anna Ahldén – Kassör

Maria Forsberg – Suppleant

Niklas Janevi – Suppleant

George White – Suppleant