Information om systemet

Uppdatering 2023-03-21

Porttelefonen stängs av mellan 23.00 och 06.00 

För att inte bli störd pga. eventuellt busringande så stängs porttelefonen av automatiskt mellan 23.00 och 06.00. Eventuella gäster/besökare får kontakta er via telefon.  

The intercom at the front door is switched off between 23.00 and 06.00

In order not to be disturbed due to jokers fooling around, the intercom is automatically switched off between 23.00pm and 6.00am. Any guests/visitors may contact you by telephone.


Uppdatering 2018-03-08

Mycket viktig information till medlemmarna!
Nu har föreningens nya porttelefonsystem varit i drift sedan V.4 och allt verkar fungera mycket bra.
Från och med V. 9 så sköts den vardagliga driften av föreningens part Exista Säkerhet AB, se vidare
fliken ‘Portsystem 2017/2018’.
Stärka och bibehålla Vår trygghet i och med tidigare inbrott och inbrottsförsök!
Nu är det upp till var och en av oss att se till att vi kan stärka och bibehålla Vår trygghet i föreningens
fastigheter och i närområdet. För att undvika framtida tråkigheter så vill Styrelsen starkt påpeka
vikten av att du INTE släpper in fel personer, utan att du släpper in RÄTT PERSONER in i våra
fastigheter och portar, allt för att slippa ovälkomna individer som vill oss illa!
Bra att veta!
Det finns ingen av föreningen lejd aktör/leverantör som inte har egen tillgång till egen utkvitterad
nyckelbricka eller nyckel för inpassering i föreningens fastigheter dvs. det finns ingen anledning att
släppa in någon som påstår sig vara utsänd med uppgift att åtgärda saker i fastigheterna, vänligen
hänvisa dem till Styrelsens medlemmar!

Very important information to the members!
The association’s new entrance system has been in operation since week 4 and everything seems to
work very well. From week 9, the day-to-day operation will be handled by the association’s part,
Exista Säkerhet AB, see the association’s website and the tab Port System 2017/2018.
Strengthen and maintain our security through earlier burglary and burglary attempts!
Now it is up to each of us to ensure that we can strengthen and maintain our security in the
association and in the immediate area. In order to avoid future disappointments, the Board strongly
wishes to point out the importance of NOT EMITTING WRONG PEOPLE into to our buildings and
entrances, all to avoid unwelcome individuals who want us badly!
Good to know!
There is no association leased actor / supplier who does not have their own access with key tag or
key for entry into our buildings, if necessary, please refer them to the Board and it ́s members!


Uppdatering 2018-01-26
Vänligen, läs dokumentet nedan gällande information om portsystemet. Läs bilagan innan man kontaktar styrelsen med sina frågor.

Uppdatering 2018-01-23

Då är det dags att kvittera ut nyckelbrickor för portsystemet

I och med föreningens införande av nytt portsystem så har det blivit
dags att kvittera ut nyckelbrickor för respektive lägenhet.

I och med att kvittenserna är fördedikerade och utprintade så ser
jag gärna att kvitterande person är den samme som står som ”nr. 1”
i tidigare utdelat ”kontaktunderlag”.

Plats och tidpunkt för kvittering och mottagande:
Lokalen Johannesbergsplan 6, intill garage entré.
Onsdag 24 januari 17.00 – 19.00
Torsdag 25 januari 17.00 – 19.00

Vid frågor, vänligen kontakta projektansvarig styrelsemedlem
Thomas Wahlman 0705132267

Med vänlig hälsning
Styrelsen

//
It is time to get the key badges for the new door system.

The person getting the key badges should be the one that is standing as number 1 on the previously submitted form.

Time and place:
The office at Johannesbergsplan 6 – next to the garage entrence.
Wednesday 24 January 2018: 17.00 – 19.00
Thursday 25 January 2018: 17.00 – 19.00

If any questions, please contact Thomas Wahlman 0705132267

Best Regards,
The BoardUppdatering 2018-01-18:

Under vecka 4 så driftsätts föreningens nya portsystem. Strax därefter så sker utlämning och kvittering av nyckelbrickor (4 per hushåll).  Nyckelbrickor skall sedan nyttjas för inpassering till respektive port (för er med garageplats så nyttjas samma nyckelbricka för inpassering via entrédörr till garage). I övrigt så gäller befintlig garagesändaren för in och utpassering via garageport.

Styrelsen återkommer inom kort med information kring när och hur utlämning och kvittens av nyckelbrickor sker.

Passa redan nu på att ta del av handhavandedokumentet avseende porttelefonen, vilken du finner här på hemsidan.

På sikt kommer nyckelmöjligheten att försvinna dvs. nyckelbrickor är det som i framtiden kommer att gälla.

Vid frågor, vänligen kontakta Thomas Wahlman, projektledare portsystemet.

//Styrelsen

ALLA BOENDE SKA GÖRA INNAN 2018-01-09: 

Under dokument och på första sidan hittar man ett dokument som ska fyllas i. Informationen vi behöver är nödvändig för att kunna koppla sin telefon till porten. Det kommer även komma via post, men det rekommenderas att skicka via email.  Annars kan man även lämna på Johannesbergsplan 6 till Peter Yohanoun om han sitter på kontoret.

Styrelsen är medvetna om att det är julledigt, men ber alla att fylla i detta så snart man kan. Så vi kan få upp systemet snabbare.

Mvh,
StyrelsenI och med bytet av portsystem

Måndagen den 18 december 2017 påbörjas förberedelse och installationen av föreningens nya portsystem RCO. Säkerhetsföretaget Exista Säkerhet AB är föreningens part i detta. Detta innebär att ett antal tekniker kommer att röra sig fritt i föreningens utrymmen. Teknikerna har väl märkta arbetskläder och företagslegitimation att visa vid förfrågan. Teknikerna har både nycklar och garagesändare. Teknikernas bilar (2) kommer att parkera i garaget och då invid betongväggen (den med ett hål) till vänster. Fordonen parkeras så tätt intill betongväggen som möjligt så att medlemmar med fordon med parkering till höger ej skall störas.

Installationen beräknas vara klar i mitten av januari och strax därefter sker driftsättningen.  Innan driftsättande så kommer styrelsen att förse samtliga 99 lägenheter med ett dokument vilken skall fyllas i, vilken sedan förs över av styrelsens projektledare till nedan Exceldokument.

Medlemmar kommer sedan att få kvittera ut 4 st. brickor per lägenhet. Brickorna är det som framöver skall använda av medlemmarna för tillträde till fastigheten. RCO systemet har också porttelefonfunktion, vänligen se bifogat dokument avseende porttelefonen PA519 dess funktioner och handhavande. Porttelefon PA519 kommer att installeras på samtliga 8 huvudportar. 3 st. av modellen 509 (utan porttelefonfunktion) med tillträde till fastigheten med bricka kommer att installeras på 3 portar med ingång från innergården. Modellen 509 kommer likaså installeras på 2 portar för tillträde till garaget, port intill garageinfart samt port mellan Johannesbergsplan 8 och 10, även kallad glaspartiet.

Styrelsen håller medlemmarna med fortlöpande information, vilket sker via föreningens hemsida www.silverdalsbacken.se

Vid frågor vänligen kontakta projektledaren Thomas Wahlman Styrelsen Brf Silverdalsbacken.

Telefon: 0705132267

Mail: withwalk10@hotmail.com