Frågor&Svar (Q&A)

Q. Om man behöver få tag i lägenhetsutdrag/pantförskrivningar/lägenhetsförteckningar, vart vänder Du dig? 
A. Kontakta MBF direkt. Www.mbf.se

Q. Om jag haft inbrott, vart vänder jag mig? 
A. Först och främst ska en polisanmälan göras, sen ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Leverantörer/partners att kontakta;
Gerts lås och larm, 08-35 41 00
Trygga Hem i Sverige HB (dörrleverantör) 070-830 04 12

Q. Felanmälan för fel i fastigheten, vart vänder Du dig? 
A. Man kontaktar Fredrik Hansson som är föreningens fastighetsskötare. Felanmälan för fel i fastigheten och allmänna utrymmen:
Öppettider kontoret måndag – fredag 07.30 – 16.30
Telefonnummer: 08-80 20 40
Eller skicka felanmälan till: info@wiabservice.se

Vid akuta ärenden utanför kontorstid 16.30 – 07.30 sker via telefonnummer: 08-80 16 28 

Uppge var du bor, namn, adress samt bostadsföreningens namn och vad saken gäller. Larmoperatören ser i föreningens larminstruktioner vilka åtgärder som skall vidtas och agerar där efter.

Innan ni anmäler! Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras!

Med akuta ärenden avses till exempel:

  • Värme- eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av proppar eller el-bortfall i delar av lägenheten)
  • Akuta stopp i avlopp
  • Vattenläckage

 

Q. Om jag vill hyra ut i andrahand, hur går jag tillväga? 
A. Det är förbjudet att hyra ut i andrahand utan styrelsens skriftliga godkännande. Mall för andrahandsuthyrning finns på MBFs hemsida.

Q. Jag behöver kopiera upp fler nycklar, vart ska jag vända mig? 
A. Du vänder dig till Gerts lås och larm i Sollentuna. https://www.gertslas.se/
Medtag legimitation samt hyresavi eller liknande där det framgår äganderätt till lägenhet, gärna också en befintlig nyckel.

Q. Jag har funderingar kring nya portsystemet, exempelvis så står det upptaget på displayen. Vad gör jag?
A. Var god och läs bilagan. viktig info om portsystemet
Q. Jag ska sälja min lägenhet, vad ska jag tänka på vid en försäljning? 
A. Vänligen gå till flik ‘att tänka på vid försäljning av bostadsrätt’
Q. Jag har funderingar kring nycklar?!
A. Vänligen gå till flik ‘nyckelhantering’