Frågor&Svar (Q&A)

Q. Om man behöver få tag i lägenhetsutdrag/pantförskrivningar/lägenhetsförteckningar, vart vänder Du dig? 
A. Kontakta MBF direkt. www.mbf.se

Q. Om jag vill hyra ut i andrahand, vad gäller? 
A. Om du som medlem har behov av att tillfälligt hyra ut din bostad så har du möjlighet att göra det om det finns giltiga skäl och om det inte gäller för en kortare period än sex månader.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande och ansökan ska vara skriftlig. Det enklaste är att du använder blanketten för andrahandsuthyrning, du ladda ned den här från MBF.se
Den skickar du sedan in till styrelsen, styrelsen@silverdalsbacken.se

Beslut om andrahandsuthyrning fattas vanligen på nästkommande styrelsemöte. Besked senast en månad efter korrekt ifylld ansökan.

Om att hyra ut lägenheten genom förmedlingsföretag
Uthyrning eller bostadsbyte genom förmedlingsföretag som exempelvis Airbnb tillåts ej. Då det av hyresnämndens praxis framgår att företag som Airbnb är att betrakta som hotellverksamhet av kommersiell natur.

Hyra ut lägenhet mindre än sex månader tillåts inte
Styrelsen kommer inte att godkänna uthyrningar som är kortare än sex månader på grund av att:
  • Korttidsuthyrningar medför ofta att många okända personer kommer att röra sig i fastigheten, vilket kan uppfattas som störande för övriga boende.
  • Ständig omsättning av korttidsboende kan ökat slitage på fastigheten.
  • Korttidsuthyrningar innebär också en ökad en ökad administration.
Styrelsen har därför beslutat om att inte tillåta korttidsuthyrningar under sex månader.

Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.
Om du blivit nekad att hyra ut i andra hand och vill överklaga så kan du göra det hos hyresnämnden.


Q. Om jag haft inbrott, vart vänder jag mig? 
A. Först och främst ska en polisanmälan göras, sen ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Leverantörer/partners att kontakta;
Gerts lås och larm, 08-35 41 00
Trygga Hem i Sverige HB (dörrleverantör) 070-830 04 12

Q. Felanmälan för fel i fastigheten, vart vänder Du dig? 
A. Man kontaktar Wiab Service AB föreningens fastighetsskötare. Felanmälan för fel i fastigheten och allmänna utrymmen:
Öppettider kontoret måndag – fredag 07.30 – 16.30
Telefonnummer: 08-80 20 40
Eller skicka felanmälan till: info@wiabservice.se

Uppge var du bor, namn, adress samt bostadsföreningens namn och vad saken gäller. Larmoperatören ser i föreningens larminstruktioner vilka åtgärder som skall vidtas och agerar där efter.

Innan ni anmäler! Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras!

Med akuta ärenden avses till exempel:

  • Värme- eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av proppar eller el-bortfall i delar av lägenheten)
  • Akuta stopp i avlopp
  • Vattenläckage

 

Q. Telia – Felanmälan, aktivera och uppsägning av Bredband och Telefoni
A. Felanmälan sker direkt till 020-202070, ditt basabonnemang hanteras via föreningen, tillval och felanmälan hanteras direkt av lägenhetsinnehavaren.

  • När du som medlem är nyinflyttad i vår förening behöver du kontakta Telias Kundtjänst på nummer 020-202070 för att aktivera Bredband, TV och telefoni som ingår i hyran. TV-box och router ska finnas i din bostad.
  • När du som medlem flyttar ut ur vår förening behöver du kontakta Telias Kundtjänst på nummer 020-202070 för att säga upp ditt Bredband, TV och telefoni som ingår i hyran. TV-box och router ska finnas kvar då dess tillhör lägenheten, på så vis underlättar vi för nästkommande medlem’

Q. Jag behöver kopiera upp fler nycklar, vart ska jag vända mig? 
A. Du vänder dig till Gerts lås och larm i Sollentuna. https://www.gertslas.se/
Medtag legimitation samt hyresavi eller liknande där det framgår äganderätt till lägenhet, gärna också en befintlig nyckel.

Q. Jag ska sälja min lägenhet, vad ska jag tänka på vid en försäljning? 

A. Vänligen gå till fliken Försäljning av bostadsrätt

Q. Jag har funderingar kring nycklar?!
A. Vänligen gå till flik ‘nyckelhantering’

 

Q. Jag har funderingar kring nya portsystemet, exempelvis så står det upptaget på displayen. Vad gör jag?
A. Var god och läs bilagan. viktig info om portsystemet