Försäljning av bostadsrätt

 Att tänka på vid försäljning av bostadsrätt i BRF Silverdalsbacken

Allt som tillhör bostadsrätten ska lämnas kvar. Säljaren (medlem- lägenhetsinnehavaren) är ersättningsskyldig för saknat material:

 • Telia Router med tillhörande kablage
 • Dekoder med tillhörande kablage och fjärrkontroll till TV
 • Bostadspärm bl.a. med beskrivning av ansvarsfördelning mellan boendet och förening
 • Skötselpärm med beskrivning om underhåll och service för lägenheten och dess utrustning samt teknisk beskrivning om lägenhetens standard

 

Nycklar, nyckelbrickor och garagesändare:

 • 3 st. nycklar övre lås (säkerhets- polislås)
 • 4 st. nycklar huvudlås, den nedre – nycklar märkta CMM231
 • 3 st. nycklar till postfacken
 • 4 st. nyckelbrickor
 • 2 st. garagenycklar (om garageplats hyrs)
 • 1 st. garagesändare (om garageplats hyrs)
 • 1 st. dekal för parkering (om utomhusplats hyrs)

 

Lägenheten lämnas i den ursprungliga standarden enligt skötselpärmen. Exempelvis får ej följande ändras utan kontakt med Styrelsen:

 • Låscylinder (Styrelsen kontaktas)
 • Fläktar (Styrelsen kontaktas)
 • Bärande konstruktioner (Styrelsen kontaktas)
 • Fasaden (Styrelsen kontaktas)
 • Har ändringar gjorts skall beslut från styrelsen om ändringen finnas

 

Vid förlust av nycklar, nyckelbrickor och garagesändare:

Vid försäljning av lägenhet och påvisad förlust av lägenhetsnycklar så skall det till ett byte av låscylinder- ny låscylinder samt ny uppsättning av nycklar. Säljare (medlem- lägenhetsinnehavaren) står för kostnaden avseende

 • Beställning av ny låscylinder (1 st.)*
 • Beställning av ny/nya låscylinders entrédörr och fönsterpartier i fall att lägenheten har uteplats (antalet låscylinders kan variera beroende på typen av lägenhet) *
 • Beställning av ny uppsättning nycklar (4 st.), nycklar huvudlås, den nedre – nycklar märkta CMM231*
 • Beställning av ny uppsättning nycklar (3 st.), övre lås (säkerhets- polislås)
 • Res- och arbetskostnad (Gerts Lås & Larm)
 • Beställning av ersättningsnyckelbrickor **
 • Beställning av garagesändare **

* Styrelsen hänvisar till föreningens lås och nyckel Partner Gerts Lås & Larm https://www.gertslas.se/

** Styrelsen kontaktas via mail styrelsen@silverdalsbacken.se

 Värt att tänka på

 • Styrelsen har möjlighet att kontrollera lägenheten vid ägarbyte
 • Tänk på att debitering av varmvatten kan ske upp till 5 månader efter utflyttning. Viktigt att ni som säljare och köpare gör upp om hur betalning ska sker efter ägarbytet. Föreningen eller styrelsen har inget ansvar i denna fråga
 • Uppsägning av garage/parkeringsplats sker automatiskt vid ägarbyte