Nyckelhantering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för nycklar, nyckelbrickor och garagenycklar och eftersom i stort sett samtliga nycklar, nyckelbrickor och garagenycklar även fungerar till andra utrymmen i föreningen så gäller följande för föreningens medlemmar- lägenhetsinnehavare och Partners (såsom Förvaltare, sophantering, posthantering m.fl.)

 

Medlem- lägenhetsinnehavaren som utkvitterat nycklar, nyckelbrickor och garagesändare av Styrelsen:

Medlem- lägenhetsinnehavaren ansvarar för att samtliga nycklar, nyckelbrickor och garagesändare skall kunna redovisas

 • 3 st. nycklar övre lås (Tillhållarlås/överlås/Polislås)
 • 4 st. nycklar huvudlås, den nedre – nycklar märkta CMM231
 • 4 st. nyckelbrickor
 • 3 st. nycklar till postfack
 • 2 st. garagenycklar (om garageplats hyrs)
 • 1 st. garagesändare (om garageplats hyrs)

Medlem- lägenhetsinnehavaren ansvarar även för samtliga gjorda extranycklar, nyckelbrickor och garagesändare, se ovan

 

Vid förlust av nycklar, nyckelbrickor och garagesändare:

Medlem- lägenhetsinnehavaren står för kostnaden avseende följande poster.
Belopp baseras på dagens datum – 2022-07-26

 • Beställning av ersättningsnycklar *
  • Modell 4800 – Underlås/huvudlås
   Kostnad för boende – Boende beställer och hämtar hos Gerts Lås *
   330 kr inkl. moms per styck
  • Tillhållarlås/överlås/Polislås
   Kostnad för boende – Boende beställer och hämtar hos Gerts Lås *
   295 kr inkl. moms per styck
 • Beställning av lås och fönstercylinders (avser lägenhet med uteplats) *
 • Beställning av ersättningsnyckelbrickor **
  • Kostnad för boende – Styrelsen ordnar samt fakturerar
   250 kr inkl. moms per styck
 • Garagesändare **
  • Kostnad för boende – Styrelsen ordnar samt fakturerar
   1 750 kr inkl. moms per styck

* Styrelsen hänvisar till föreningens lås och nyckel Partner Gerts Lås & Larm https://www.gertslas.se/
  Boende medtager giltig legitimation samt hyresavi

** Styrelsen kontaktas styrelsen@silverdalsbacken.se

 

Partner som utkvitterar nycklar- nyckelbrickor alt. garagesändare av Styrelsen *

Partner ansvarar för att samtliga nycklar- nyckelbrickor och garagesändare skall kunna redovisas

 • Behörig person (Partner) har rätt att från Styrelsen kvittera ut nycklar alt. nyckelbrickor. Legitimation uppvisas
 • Partner ansvarar för att samtliga utkvitterade nycklar- nyckelbrickor och garagesändare skall på uppmaning av Styrelsen kunna redovisas t.ex. vid ett återlämnande
 • Partner ansvarar för att kontaktytan dem och Styrelsen hålls uppdaterad t.ex. vid byte av kontaktperson
 • Partner är ersättningsskyldig vid förlust av utkvitterade nycklar- nyckelbrickor och garagesändare
 • Partner är skyldig att omgående meddela Styrelsen vid förlust av utkvitterade nycklar- nyckelbrickor
 • Styrelsen står för kostnaden om behov finns att utöka antalet nycklar- nyckelbrickor och garagesändare

* Med partner menas t. ex. föreningens fastighetsskötare Wiab Service AB, Post Nord, Bring City Sweden AB, Premo (pressens Morgontjänst KB) och KONE.